Early Detection Screening:
upptäck sjukdomar i tid
Du kommer att få allvarliga sjukdomar. Det finns ingen väg runt det, inget piller du kan få utskrivet, ingen mirakelkur du kan följa för att uppnå evigt liv. Men vi kan se till att en allvarlig sjukdom upptäcks i tid – och det är oftast skillnaden mellan liv och död. Ju tidigare man ingriper i ett sjukdomsförlopp, desto bättre är dina chanser för ett lyckat behandlingsresultat. Med vår Early Detection Screening jobbar vi förebyggande för att hitta dina tidiga sjukdomar och riskfaktorer innan de blir ett problem.
Kontakta oss
It is about your survival
Survival statistics depending on the spread of the cancer*
Early detection refers to the discovery of a local tumor. At a late detection, the tumor has already spread.
Types of cancer Early detection Late detection
Colon 91% 11%
Lung 49% 3%
Bladder 92% 6%
Renal 90% 10%
Prostate 99% 32%
Breast 98% 27%
Uncomfortable facts, but
important to know:
  • 30% do not survive their first heart attack
  • 15-30% may be permanently damaged after a stroke
  • 1 of 4 dies of cancer
  • 1 of 3 dies of heart attack or stroke
  • Of those who receive late diagnosis of colon cancer 91% die within 5 years, but of those who receive an early diagnosis only 11% die within 5 years.
Source: National Cancer Institute. Surveillance Epidemiology and End Result Program (online) cited Jan 2008. https://seer.cancer.gov/(2008)
*5 year survival rate
Behandla hjärt- och
kärlsjukdomar i tid
Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag och svarar för 30% av alla dödsfall. Ungefär hälften av dem som avlider i hjärtinfarkt har aldrig haft några symptom tidigare och därför inte sökt hjälp. Men hjärt- och kärlsjukdomar är inte något som uppstår över en natt. Plackbildning och uppbyggnaden av farliga fetter i blodkärlen är en process som sker över flera år och styrs av påverkbara och icke påverkbara riskfaktorer. Hälften av dem som dör i hjärtinfarkt har aldrig haft några symptom innan. Därför är det viktigt att hitta kärlförändringar på ett tidigt stadium, innan det är för sent.
Cancer - inte en dödsdom
Det är inte en dödsdom att få cancer. Ändå står cancer för ca 25% av alla dödsfall i västvärlden. Problemet är att sjukdomen ofta inte upptäcks och behandlas i tid. Majoriteten av de drabbade skulle ha överlevt sjudomen om man upptäckt den tidigare. Och idag, när det finns beprövade metoder för att upptäcka många typer av cancer på ett tidigt stadium, varför ska du inte agera innan symptomen visat sig?
Prevention –
förebyggande medicin

Allvarliga sjukdomar är inte det enda som kan äventyra din hälsa och hindra dig från ett friskt liv. Våra undersökningar ger oss även möjlighet att hitta varje individs viktigaste riskfaktorer. Med denna information skräddarsyr vi ett förebyggande program för dig, och höjer din livskvalité.


”Early detection screening har de senaste åren utvecklats mycket starkt i USA och det är en stor tillfredsställelse för mig, att genom Executive Health, ha möjlighet att erbjuda denna service även i Sverige. Syftet med dessa omfattande undersökningar är att upptäcka sjukdomar innan de gett några symptom – detta för att ge våra patienter bättre förutsättningar om behandling skulle bli nödvändig. Tack vare undersökningens omfattning får vi även en mycket bra bild av patientens allmänna hälsotillstånd.”


Ulf Lillkrona, verksamhetschef, docent. Tidigare klinikchef på Danderyds sjukhus.

Landstinget väntar för länge

Sverige är världsledande inom sjukvård. Men vi ser en stor brist. Inom den offentliga vården finns ännu inget starkt fokus på tidig upptäckt, screening, utan man koncentrerar sig på att hjälpa först när sjukdomen har blommat ut. Vi har bra kompetens för det i Sverige, men det är då ofta för sent; livsfarligt sent.

Europas mest avancerade och säkra hälsoundersökning

Hos oss hittar du en av Europas mest avancerade och riskfria hälsoundersökningar för att upptäcka sjukdomar som kan få allvarliga konsekvenser för din hälsa, innan de blir ett problem. Våra erfarna läkare använder sig av den senaste tekniken för att detaljerat undersöka varje aspekt av din hälsa, såsom hjärtat, artärer, buken och hjärnan. Vi har mer än 10 års erfarenhet av flera tusen screeningundersökningar.

Inte bara tabletter och behandlingar

Många är rädda för gå till läkaren. Ibland kan det handla om mer än att få reda på obekväma sanningar. Ofta vill patienter undvika att få medicin utskriven, eller genomgå behandlingar i rädsla för oönskade biverkningar. Det förstår vi. Utskriven medicin och behandlingar är inte det enda medlen som kommer hjälpa dig till en god hälsa. Våra läkare vägleder även fram dig till livsstils-ändringar, med målet att förlänga ditt liv och öka din livskvalité.

Oroa dig inte i onödan

Vi vill inte skapa onödig oro. Därför undersöker vi bara sådant som faktiskt kan åtgärdas. Vi har valt att bara erbjuda DNA-analyser till de kunder där det finns en släkthistoria som ger misstanke om ärftliga sjukdomar.


En förstklassig upplevelse
Hos oss får du en personlig och förstklassig upplevelse. Från konsultation till undersökning och återbesök ser Executive Healths läkarteam och sjuksköterskor till att du blir omhändertagen på bästa sätt. Våra läkare är välkända inom sina specialområden, har forskarbakgrund och många års klinisk erfarenhet från den offentliga vården.


Forskning för ökad kompetens
Forskningen driver vår klinik och våra undersökningar framåt. Flera av våra läkare har varit verksamma som klinikchefer på stora sjukhus och har stor erfarenhet av forskning. De förstår vikten av att ständigt jobba framåt och att nå ut till andra institutioner för att alltid ligga i framkant för preventiv medicin. Bland annat pågår ett forskningsprojekt med Karolinska Institutet, ett samarbete som stärker vår spetskompetens och ökar kunskapen om hjärta och kärl.